FORMER FRA HAVET

Skulpturer i marmor

Marmor er kalkstein; avleiringer av skalldyr på havets bunn, komprimert og løftet opp til nye høyder av naturkreftene.

Jeg tilbringer halve året ved den vidstrakte stranda i Non Nuoc, som betyr stein og vann i Vietnam. Fem små marmorfjell strekker seg rett opp av sanddeltaet som elvene fra høyfjellet vestover mot Laos har skapt. Disse marmorfjellene som først reiste seg opp av Sørkinahavet, ble langsomt fanget inn av elvesanden, som ble til fruktbare åkrer og rismarker. De fikk navn etter naturelementene; Tre, stein, metall, vann og ild. Fiskerne bruker små kurvbåter flettet av bambus, som de manøvrerer ut gjennom frådende bølger, stående og hurtig vrikkende med en åre.

I generasjoner har beboerne her mellom marmorfjellene hogget skulpturer som buddaer, vaktløver og dyr i alle størrelser til de mange templene i landet.

Med turismen i dag har produksjonen økt til levebrød for hele området med hundrevis av verksteder og steinhoggere som skaper en hel fantasiverden av figurer i alle størrelser.

De små, vakre marmorfjellene med store grotter, buddistiske templer og parker er nå fredet og marmorblokkene må hentes fra fjellene i nord.

Danang Sculpture Fondation, som ble startet av den norske billedhogger Øyvin Storbækken, har et stort verksted her med vietnamesiske huggere til hjelp og utleie for oppdrag og kunstnere fra hele verden. Der får jeg laget mine små skulpturer i marmor, inspirert av det jeg finner av skjell og naturformer skyllet i land på mine tidlige morgenturer langs vannkanten av det uendelige Sørkinahavet som skimrer i lyset fra soloppgangen.


Per HaugePER HAUGEPers tekster
om eget arbeid

CV
*
Galleri
*
Pers tekster
*
Presse
*
"En opplever
med pensel og palett"


ØYEBLIKK AV LYS

Livet består av de øyeblikkene som gjør sterkest inntrykk og fester. Mitt maleri er en måte å fastholde noen av disse lysende øyeblikkene i naturen.Bildet oppstår i det stadig skiftende møte mellom dette lyset og mørket.I dette vekslende møte kommer nye farger og former til synet.

YTRE OG INDRE LANDSKAP
I brytningen mellom lysets flyktige bevegelse og universets evige mørke skapes vår vikelighet, våre inntrykk, drømmer og lengsler, i en stadig pågående prosess som skifter med døgnet, lyset og årstidene.
I denne kontinuerlige omformingen deltar jeg med mine følelser, min opplevelse, mitt maleri og min palett.
Bitene av lysende inntrykk, minner og lengsler samles til en ny og sammensatt virkelighet i bildene mine; til min opplevelse og visuelle uttrykk.

Der er dagen og natta, gleden og uroen samtidig tilstede. Derfor blir stillhet og kaos, ro og bevegelse like viktige virkemidler som orden og helhet. Her møter lyset mørket i stadige vekslende konstellasjoner som skaper nye former, farger, rom og følelser. Slik formes også ett indre landskap i forandring og bevegelse.

Utførelsen av maleriet blir da en kontinuerlig, kreativ lek og utforskning av de visuelle virkemidlene. Å være i og fortolke denne kreative prosessen er den utfordringen som gir livet perspektiv, forståelse og mening.

Utstillingen er forsøk på å fastholde disse øyeblikk av lys i mørket,
samle og fortolke dem til en helhet av liv og opplevelse til et uttrykk, mitt uttrykk.


Per Hauge